Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

mieszkanie w budownictwie

Element murowy - Tak nazywa się cegły, bloczki i pustaki. Przeznaczony jest do wznoszenia muru.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

Informacja na żądanie - informacja o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku, wysyłana na pisemne żądanie członka Funduszu w terminie 14 dni od przedłożenia żądania. Informacja przesyłana jest listem zwykłym.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

YTONG - Autoklawizowany beton komórkowy YTONG to uniwersalny materiał, z którego powstaje szeroka gama wyrobów budowlanych stosowanych jako elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Podstawowym elementem systemu YTONG są bloczki o wymiarach 599 x 199 mm i grubości od 50 do 480 mm. Dzięki wysokiej jakości produkcji, bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wytrzymałości i odporności ogniowej, przegrody z elementów YTONG charakteryzują się trwałością i korzystnie wpływają na warunki użytkowania budynków.

Budynek zamieszkania zbiorowego - to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

prawo: wynajem lokalu

Świadectwo energetyczne - Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany budynek oddawany do użytkowania oraz każdy budynek starszy, jednak wprowadzany do obrotu, czyli np. wynajmowany lub sprzedawany musi posiadać świadectwo energetyczne. Jest to dokument, który określa zużycie energii w danym budynku oraz koszty jego utrzymania.

Najem - jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, maszyna), jak i nieruchomości (w tym lokale), a także części składowe rzeczy (np. ściana domu, ogrodzenie). Rzeczy ruchome nie mogą być zużywalne, jeśli korzystanie z nich miałoby polegać właśnie na ich zużyciu.

działki w ubezpieczeniach

wartość w stadium budowy - wartość nową budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększoną o koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia.

uprawniony z umowy ubezpieczenia - osoba uprawniona do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie będącą Ubezpieczonym ani uposażonym.

finanse: sprzedaż gruntu

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Rynek - Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (producenci) zaś część popyt (konsumenci). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu, sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

Nieruchomości Konin © 2017

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana