Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

dom jednorodzinny w budownictwie

Belka stropowa - Jest to podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu lub stropodachu, na którym układa się podłogę lub dach budynku.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Prowizja za gotowość - naliczana i ustalana w okresie, gdy bank jest gotowy do natychmiastowego postawienia środków finansowych do dyspozycji klienta.

ubezpieczenie - działki

Broker ubezpieczeniowy - niezależny pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, a nie w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

Jastrych - to wylewka pod ostateczną warstwę wykończenia podłogi, warstwa wyrównawcza, o grubości najczęściej ok. 4cm. Do ułożenia jastrychu stosuje się dzisiaj przeróżne mieszanki betonowe o odpowiednich właściwościach np. samopoziomujące się i o niskim skurczu. Spotyka się jastrych mokry, wylewka przygotowywana na mokro i wylewana bezpośrednio na budowie, oraz suchy jastrych.

prawo: dom, mieszkanie

Nieruchomości budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Świadectwo energetyczne - muszą posiadać przede wszystkim budynki i lokale nowe, które są oddawane do użytkowania. W przypadku budynków nowo wybudowanych inwestor musi dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Bez takiej kopii nie uzyska on pozwolenia na użytkowanie budynku.

nieruchomości mieszkania w ubezpieczeniach

uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego lub szynowego, jego części lub przewożonego w nim ładunku.

unicestwienie - całkowite zniszczenie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa albo odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego.

finanse: kupno mieszkania

Rekomendacja S II - to zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego zmierzające do zmniejszenia ryzyka zaciągania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Stanowią one uzupełnienie Rekomendacji S, obowiązującej od lipca 2006 roku. i mają na celu ograniczenie dyktatu banków w zakresie zasad oprocentowania kredytów walutowych. Banki są zobowiązane do informowania klientów o spredzie walutowym, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut w trakcie całej umowy. (W skali roku na spreadzie od kredytów walutowych banki dodatkowo zarabiały ok. 100 mln zł.). Te powinności, w warunkach konkurencji między bankami, powinny przyczynić się do spadku cen kredytów.

Nieruchomości Konin © 2017

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana