Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

nieruchomości w budownictwie

Kondygnacja - to pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma część budynku stanowiąca przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca wysokość w świetle nie mniej niż 2 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Kredyt hipoteczny - przeznaczenie - Kredyt hipoteczny musi mieć przeznaczenie na tzw. cele mieszkaniowe. Oznacza to, że powinien być zaciągnięty na cel taki jak: zakup mieszkania, zakup domu, budowa domu, zakup działki, remont mieszkania, remont domu, modernizacja domu, modernizacja mieszkania, adaptacja domu, adaptacja mieszkania. Istnieje jednak możliwość zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem również będzie hipoteka nieruchomości. W tym przypadku środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

ubezpieczenia - mieszkania, nieruchomości

Ubezpieczenie podstawowe - Produkt ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Zagrożenie pożarowe budynków i ich części - dzieli się na kategorie:

  • ZL I - obejmuje pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • ZL II - dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, przedszkola, żłobki, domy starców,
  • ZL III - budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
  • ZL IV - budynki mieszkalne,
  • ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Stropodach - Strop nad ostatnią kondygnacją budynku spełniający jednocześnie rolę dachu (z reguły jest to dach płaski).

prawo: mieszkanie

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Podnajem - to oddanie przedmiotu najmu (w całości lub części) innemu podmiotowi w dalszy najem. Zarówno najemca, jak i osoba trzecia odpowiadają względem wynajmującego za używanie rzeczy najętej zgodnie z ustaleniami z umowy. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia najmu.

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

wartość rzeczywista - wartość nowa pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

finanse: sprzedaż mieszkania

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Nieruchomości Konin © 2018

Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana