Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin

dom w budownictwie

Keramzyt - kruszywo budowlane powstające z wypalania rozdrobnionej gliny ilastej w piecach obrotowych w temp. ponad 1100 stopni C. Gotowy materiał to różnej wielkości porowate kulki. Keramzyt dzięki procesowi w jakim powstaje jest obojętny chemicznie, odporny na działanie wody, warunków atmosferycznych, pleśni oraz grzybów, ze względu na swoją porowatą strukturę wyróżnia się doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej. Materiał jest sortowany i sprzedawany w różnych frakcjach. Używany jest do produkcji zapraw ciepłochronnych, pustaków ściennych i stropowych.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

kredyt refinansowany - Kredyt konsolidacyjny z zasady spłaca klika zobowiązań jednocześnie i daje jedną niższą ratę. Jest to refinansowanie kilku kredytów jednocześnie. Kredyt refinansowy udzielany jest z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego wcześniej konkretnego kredytu. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych. Na konkurencyjnym rynki banki oferują coraz lepsze warunki kredytu dla nowych kredytobiorców. Jeśli więc bank nie chce przystąpić do negocjacji, zawsze warto sprawdzić możliwość zamiany droższego kredytu na tańszy w innym banku.

ubezpieczenie - działki

Kompensacja szkody - Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą zgłosić się w urzędzie skarbowym i rozliczyć się z podatku od spadku po zmarłym (mają na to 6 miesięcy). Wszystkie sprawy związane z podatkiem od spadków reguluje ustawa o podatku od spad... » więcej

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż

Mieszkanie, które zostało sfinansowane przez bank z zaciągniętego kredytu hipotecznego można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Z takiej szansy powinny skorzystać przede wszystkim te osoby, które utraciły płynność finansową i mają problem ze spłatą kredytu. Sprzedaż takiego mieszkania to znacz... » więcej

Przed kupnem domu na rynku wtórnym

Kupno domu jest zazwyczaj najważniejszą decyzją inwestycyjną w naszym życiu. Aby dokonać korzystnej transakcji i potem cieszyć się z dokonanego zakupu trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Zanim wybierzesz się na oglądanie oferowanych do sprzedaży domów zastanów się jakiego domu szukasz wol... » więcej

Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa zasady podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące... » więcej

mieszkania konin, konin mieszkania lokale

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana nad nią kondygnacja.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

prawo i nieruchomość

Immisja pozytywna - oddziałuje wprost na sąsiednią nieruchomość przez rozchodzenie się z nieruchomości wyjściowej cząsteczek materii (np. trujących chemikaliów) albo określonych energii (np. hałas, promieniowanie, wstrząsy).

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

finanse: sprzedaż gruntu

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowa opłata, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.

Lokata - to umowa, w ramach której klient udostępnia środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Nieruchomości Konin © 2017

Mieszkanie z hipoteką na sprzedaż. Ustawa o ochronie lokatorów a podwyżka czynszu. Przed kupnem domu na rynku wtórnym. Nieruchomość w spadku a postępowanie podatkowe. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana